Remote Monitoring

Met het Remote Monitoring System kunt u uw wagenpark in realtime volgen. U krijgt inzicht in:

  • De positie van het voertuig
  • Draaiuren
  • Details over de toestand van de drijflijn en daarmee controle over de cyclustijd
  • De tijd dat de motor stationair draait
  • Het brandstofverbruik
  • De optimale planning van het onderhoud

Het dashboard kan alle relevante gegevens van het voertuig gedurende een periode tot vijf jaar presenteren. U kunt ook rapporten aanmaken om het beheer van uw wagenpark te optimaliseren. Het onderhoud kan automatisch worden ingepland op basis van het aantal draaiuren.

De RMS unit wordt onder het dashboard gemonteerd. Deze optie kan in de fabriek worden gemonteerd op nieuwe voertuigen maar kan ook onder bepaalde voorwaarden in een bestaand wagenpark worden ingebouwd. De RMS unit wordt aangesloten op de CAN-bus van het voertuig, bepaalt de positie middels GPS, en gebruikt 2G/3G om de data naar de server te zenden.

Voor meer informatie neem contact op met onze sales afdeling